Disfunctionerende werknemer: ontslag zonder verbeterplan

Een werkgever in de bouw vond dat een projectcoördinator slecht functioneerde. Ze voerden daar gesprekken over, ook over begeleiding en herplaatsing naar een lichtere functie binnen het bedrijf. Deze gesprekken werden vastgelegd. Omdat er geen zichtbare verbetering was, diende de werkgever een ontslagaanvraag in. De werknemer verweerde zich door te stellen dat er nooit een concreet  schriftelijk verbeterplan was opgesteld.

Een werkgever kan een disfunctionerende werknemer niet zomaar ontslaan. De werkgever dient eerst in gesprek te gaan met het oog op verbetering van het functioneren. De werknemer moet volgens de wet voldoende gelegenheid krijgen het functioneren te verbeteren. In de regel wordt daarom geadviseerd om samen schriftelijk een verbetertraject vast te leggen met verantwoordelijkheden voor werkgever en werknemer. Maar is zo’n verbeterplan echt altijd nodig?

Volgens de rechter is dat niet het geval: een verbetertraject kan ook op informele wijze plaatsvinden. Het was de werknemer echt wel duidelijk dat hij met de gesprekken in een verbetertraject terecht was gekomen.

Tip: u begrijpt dat de uitspraak zonder vastlegging van de gesprekken in het dossier anders was geweest. Na 1 juli 2015 is dossiervorming cruciaal bij dergelijke procedures. Schriftelijk vastleggen van een verbeterplan verdient daarom toch de voorkeur.