Loonheffing te laat betaald, geen boete

U weet dat u de loonheffing (en de BTW) op tijd moet betalen. En dat op tijd betekent: bijgeschreven bij de Belastingdienst. Door omstandigheden kan het gebeuren dat u te laat bent. Dan kunt u een betaalverzuimboete krijgen. Maar die krijgt u niet altijd. Hoe zit het ook alweer?

Er is een coulancetermijn die 7 kalenderdagen na de uiterste betaaldatum eindigt.

U krijgt geen boete als u binnen de coulancetermijn betaalt en de vorige aangifte op tijd en volledig hebt betaald. U krijgt wel een verzuimmededeling.

Als u nu binnen de coulancetermijn betaalt, maar de vorige aangifte te laat of niet volledig betaalde, dan krijgt u nu wel een betaalverzuimboete. Die krijgt u ook als u nu na de coulancetermijn betaalt.

De betaalverzuimboete bedraagt 3% van het te laat betaalde bedrag, met een minimum van € 50 en een maximum van € 5.278.

Tip: Bij tijdelijke betalingsproblemen kunt u onder voorwaarden telefonisch uitstel van betaling vragen voor een periode van maximaal vier maanden. U kunt dan daarnaast bezwaar maken tegen de automatisch opgelegde betaalverzuimboete.