Mag Belastingdienst uw huisarts bellen?

In zijn aangifte inkomstenbelasting claimt Marcel aftrek van specifieke zorgkosten. Het gaat om de kosten van vijf diëten. In een bijlage bij de aangifte voegt Marcel als onderbouwing onder meer een handgeschreven verklaring van zijn huisarts. De Belastingdienst besluit de aangifte te controleren en neemt telefonisch contact op met de huisarts. Mag dat zomaar?

De telefonische navraag leidde tot de conclusie dat Marcel slechts recht op aftrek had voor twee, in plaats van vijf, diëten. De aangifte werd gecorrigeerd. Marcel voelde zich door het rechtstreekse contact met zijn huisarts aangetast in zijn privacy en ging naar de rechter. Die gaf hem ongelijk. De huisarts had zich op zijn wettelijk verschoningsrecht kunnen beroepen als hij de door de Belastingdienst gevraagde medische informatie niet had willen verstrekken.