Schenking voor schuldaflossing

Als u iemand die niet in staat is zijn schulden te betalen een bedrag schenkt om die schulden af te lossen, dan is dat vrij van schenkingsrecht. Zo staat het in de wet. Nu een praktijkgeval: Roderik had tien jaar geleden flinke schulden die hij direct moest aflossen. Dat kon hij niet. Zijn ouders leenden hem het bedrag dat voor de aflossing nodig was. Na ongeveer tien jaar schelden ze hem de lening helemaal kwijt. In de aangifte schenkingsrecht doen ze een beroep op de vrijstelling voor schuldaflossing, onder verwijzing naar de benarde situatie van Roderik ruim 10 jaar geleden. Terecht?

Volgens de rechter niet. De slechte financiële positie van Roderik destijds kan er niet toe kan leiden dat tien jaar later deze vrijstelling wordt verleend. Roderik heeft ten tijde van de kwijtschelding geen nieuwe financiële problemen. Kortom: de vrijstelling is in dit geval niet van toepassing.