Zzp-er vervangt werknemer tijdelijk

Eén van uw vaste krachten is tijdelijk uit de running. U kunt een uitzendkracht inhuren, een zzp-er tijdelijk de werkzaamheden laten verrichten of iemand tijdelijk in dienst nemen. Als u kiest voor de zzp-er, wordt die dan per definitie als werknemer beschouwd, met alle gevolgen van dien? Een belangrijke praktijkvraag.

Volgens de staatssecretaris van Financiën ligt het erg eenvoudig. Elke arbeidsrelatie wordt op zijn eigen fiscale merites beoordeeld. Dat geldt ook bij tijdelijke vervanging van iemand die in loondienst is. De beoordeling of er geen dienstbetrekking aanwezig is, staat los van de vraag of het gaat om tijdelijke, structurele of variabele werkzaamheden. Indien de invaller hetzelfde werk doet op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden als de werknemer die wordt vervangen, is er sprake van een dienstbetrekking. Als de voorwaarden en omstandigheden verschillen, kan de invaller wel degelijk buiten dienstbetrekking werken.

Tip: Maak met de vervanger afwijkende afspraken, liefst op basis van een gepubliceerde modelovereenkomst.