Bewaartermijn van uw administratie

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Daarbij moet u denken aan:

– grootboek
– debiteuren- en crediteurenadministratie
– voorraadadministratie
– in- en verkoopadministratie
– loonadministratie

In verband met de herzieningstermijn van de aftrek voorbelasting voor onroerende zaken, zoals bedrijfspanden, moet u de gegevens van onroerende zaken 10 jaar bewaren.

Over de vorm waarop u uw gegevens bewaart kunnen afspraken worden gemaakt met de belastingdienst.