Wanneer kan ik met pensioen?

De AOW-leeftijd is per 1 januari 2023  66 jaar en 10 maanden.
In 2024 wordt deze 67 jaar.

Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. U ontvangt uw eerste AOW-pensioen vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum.

De overheid informeert u 5 jaar van te voren wanneer u AOW krijgt.

(bron: rijksoverheid.nl)