Wat betekent LIV en hoe werkt het?

LIV staat voor LageInkomensVoordeel en wordt uitgevoerd door de Belastingdienst en het UWV.

Neemt u vanaf 2023 een werknemer in dienst met een laag loon dan heeft u wellicht recht op een tegemoetkoming in de loonkosten, dit is het Lage-inkomensvoordeel (LIV). Het LIV is op 1 januari 2017 ingegaan.

Er zijn 2 soorten LIV te onderscheiden te weten:

  • lage-inkomensvoordeel (LIV) : tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever
  • jeugd-LIV : regeling die in werking is getreden als gevolg van de verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon per 1 juli 2017. Doel van het jeugd-LIV is werkgevers te compenseren voor het feit dat jongeren van 18 tot en met 21 jaar duurder worden door de verhoging van het minimumjeugdloon

Per 1 januari 2023 wijzigen het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV. Het LIV hangt af van het gemiddelde uurloon van de werknemer.

Voor 2023 geldt dit voor werknemers met een gemiddeld uurloon van gelijk of meer dan € 12,04, maar niet meer dan € 15,06. Voor werknemers die in deze categorie vallen heeft de werkgever recht op € 0,49 per verloond uur met een maximum van € 960 per kalenderjaar.

Ook wijzigen per 1 januari 2023 de bedragen die gelden voor het jeugd-LIV, de bedragen per leeftijdscategorie (peildatum 31 december) zijn als volgt:

  • 18-jarige: € 0,07 per verloond uur met een maximum van € 135,20 per kalenderjaar
  • 19-jarige: € 0,08 per verloond uur met een maximum van € 166,40 per kalenderjaar
  • 20-jarige: € 0,30 per verloond uur met een maximum van € 613,60 per kalenderjaar

U hoeft zelf geen verzoek te doen om het LIV aan te vragen. Het UWV haalt de benodigde gegevens uit de ingediende loonaangiften van het desbetreffende jaar en uit haar polisadministratie.

Bij toekenning van het LIV gaat de Belastingdienst uit van de gegevens in de loonaangifte. Het LIV over 2022 wordt in 2023 uitbetaald. Het LIV geldt voor werknemers die:

  • een gemiddeld uurloon verdienen van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon
  • minimaal 1.248 verloonde uren hebben
  • de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt

Binnen het kalenderjaar is er geen maximumduur van het LIV. Zolang de werknemer maar aan de voorwaarden voldoet, heeft u recht op de tegemoetkoming.

(bron: uwv.nl)