Wat is het wettelijk minimumloon / minimumjeugdloon in 2023 ?

Het wettelijk minimumloon / minimumjeugdloon wordt door de overheid 2x per jaar vastgesteld, per 1 januari en per 1 juli.
Alle werknemers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt. Voor jongere werknemers (15 tot 21 jaar) geldt het minimumjeugdloon.

Het (bruto) wettelijk minimumloon per 1 juli 2023 bedraagt (per maand):

21 jaar en ouder: € 1.995,00
20 jaar: € 1.596,00
19 jaar: € 1.197,00
18 jaar: € 997,50
17 jaar: € 788,05
16 jaar: € 688,30
15 jaar: € 598,50